ធនាគារ ឌីជីប៊ី បានរៀបចំពិធីលៀងសយភោជក្រុមគ្រួសារបុគ្គលិក និងបានអញ្ជើញក្រុមគ្រួសាររបស់បុគ្គលិកទាំងអស់ចូលរួមក្នុងពិធីនេះរួមមាន៖ បី្ត ប្រពន្ធ កូន និង ឪពុកម្តាយជាដើម ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យនេះ។ ហើយពិធីនេះបានដិតជាប់ក្នុង អារម្មណ៍របស់បុគ្គលិកទាំងអស់ ដោយការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយវីដេអូសារថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមគ្រួសារ របស់ពួកគេ ពិសេសការសំដែងរបស់បុគ្គលិក ការចាប់រង្វាន់ ការប្រកាសដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះបុគ្គលិកឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ និង កម្មវិធីផ្សេងៗដែលគួរឲ្យ ចាប់អារម្មណ៍តាំងពីចាប់ផ្តើមកម្មវិធី រហូតដល់បញ្ចប់កម្មវិធី។ សំរាប់ពិធី ដ៏អស្ចារ្យនេះ បុគ្គលិកបានចំណាយ ពេលអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍សំរាប់ ការហាត់សមការសំដែងរបស់ពួកគេ។

របាំគោះត្រឡោក

បង្ហាញពីការអនុវត្តន៍ និងសំលៀកបំពាក់ដ៏អស្ចារ្យ។ អ្នកសំដែងភាគច្រើនគឺផ្តោតអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើចង្វាក់ភ្លេង។
Most of the performers had very rhythmic senses

របាំនេសាទ

បង្ហាញពីគំនិតដ៏វាងវៃក្នុងច្នៃប្រឌិតពីភាពខ្វះអ្នករបាំនារីដោយការ ពាក់សក់ធ្វើជាអ្នករបាំនារី។

ការបង្ហាញម៉ូតពីខេមខេប

បង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យនៃការបង្ហាញនូវពាក្យ ខេមខាប់ ភីថលជាមួយនឹងស្លាកសញ្ញា។

ការសំដែងកម្លែងៈកម្មវិធីកំប្លែង

សកម្មភាពសប្បាយនិងច្នៃប្រឌិត

ការសំដែងកម្លែងៈ

បង្ហាញពីភាពកម្លែងនៃការសន្ទនា និងសកម្មភាព។

កម្មវិធីជំលៀងក្រុមគ្រួសារបុគ្គលិក នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦

កម្មវិធីជំលៀងចុងឆ្នាំ ២០១៨​ របស់ធនាគារឯកទេស ឌីជីប៊ី

កម្មវិធីជំលៀងចុងឆ្នាំ ២០១៩​ របស់ធនាគារឯកទេស ឌីជីប៊ី

ពិធីជួបជុំបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ២០២២ នៃធនាគារ ឌីជីប៊ី